Waarover kan participatie gaan?

Er zijn heel wat onderwerpen waarover je mee kan praten of beslissen.

Voorbeelden:

  • je bezoekregeling (over je persoonlijke situatie),
  • welke sport je doet (over je persoonlijke situatie)
  • laten horen wat je verwacht van je pleegzorgbegeleider (over je pleegzorgdienst),
  • meebeslissen welke zomeractiviteit je met de ontmoetingsgroep gaat doen (over je pleegzorgdienst),
  • aangeven wat er volgens jou beter kan in pleegzorg (over pleegzorg in het algemeen).

Over zulke onderwerpen kan je in ontmoetingsgroepen of op dialoogdagen praten met andere pleegjongeren.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.