In welke mate kan je participeren?

Hoeveel je participeert, hangt vaak af van het onderwerp. Deze participatieladder toont aan hoeveel je deelneemt:

  • Informeren: Ben je op de hoogte van alles?
  • Raadplegen: Luisteren ze naar jou?
  • Adviseren: Mag je voorstellen doen?
  • Coproduceren: Mag je samen met anderen iets beslissen?
  • Meebeslissen: Mag je zelf beslissen?


Participatieladder

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.