Wat is een pleegzorgbegeleider?

Vanaf het moment dat je in een pleeggezin gaat wonen, krijg je een pleegzorgbegeleider.

  • Hij/Zij heeft als taak om iedereen in het gezin te ondersteunen en je ouders te betrekken.
  • Je begeleider heeft regelmatig gesprekken met je.
  • Je kan hem/haar altijd contacteren als je met vragen zit.
  • Je begeleider schrijft geregeld verslagen. Daarin staat hoe het met je gaat in het pleeggezin. Die verslagen worden bewaard op de pleegzorgdienst.
  • Je pleegzorgbegeleider is opgeleid om op te treden bij conflicten.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.