Wat zijn dialoogdagen?

Op de dialoogdagen komen jongeren uit de ontmoetingsgroepenvan alle provincies samen. Ze bespreken onderwerpen die belangrijk zijn voor alle pleegjongeren in Vlaanderen:

  • de wetten rond pleegzorg,
  • hoeveel inspraak pleegjongeren krijgen,
  • de voorbereiding op zelfstandig wonen,

Pleegzorg Vlaanderen organiseert die dialoogdagen. Wil je graag meedoen? Laat het dan weten aan jouw begeleider.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.