Wat zijn dialoogdagen?

Op de dialoogdagen komen jongeren samen uit de ontmoetingsgroepen van alle provincies. Ze bespreken onderwerpen die belangrijk zijn voor alle pleegjongeren van Vlaanderen:

  • de wetten rond pleegzorg,
  • hoeveel inspraak pleegjongeren krijgen,
  • de voorbereiding op zelfstandig wonen,

Pleegzorg Vlaanderen organiseert deze dialoogdagen.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.