Wat als ik niet meer in mijn pleeggezin wil wonen?

Bespreek dat eerst met je pleegouders. Er zijn misschien nog oplossingen. Vind je dat moeilijk? Vraag je pleegzorgbegeleider om hulp. Die kan alle mogelijkheden bekijken.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.