Wat als ik geen geld heb om alleen te wonen?

Heb je plannen om alleen te wonen en wil je daar hulp bij? Vraag na hoe het OCMW je kan ondersteunen. Dat kan een leefloon zijn, als het OCMW dat goedkeurt.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.