Wie beslist of ik een vaccin krijg?

Voor vrijwillige vaccinaties zijn er enkele algemene regels.

Eerst en vooral wordt er gekeken of jij als jongere zelf in staat bent om te oordelen over jouw gezondheid en over wat goed voor jou is. In dit geval is het een dokter die dat beslist.

Als jouw dokter vindt dat jij in staat is om te beslissen of dat je daarvoor genoeg ondersteund wordt, mag jij dus zelf kiezen of je gevaccineerd wil worden.

Als de dokter vindt dat jij NIET zelf kan beslissen, dan hebben je ouders of de voogd het recht om te kiezen of je gevaccineerd wordt.

  • In de afsprakennota die je ouders en pleegouders bij de start van de begeleiding hebben gemaakt, kunnen vaccinaties aan bod komen. Daarin kan bijvoorbeeld zijn afgesproken dat je pleegouders mogen kiezen.
  • Als er discussie is of als je ouders niet betrokken zijn, dan kan je pleegzorger de rechtbank inschakelen. De familierechter of jeugdrechter zal dan beslissen over de vaccinatie. Jouw pleegzorgbegeleider neemt daarbij een bemiddelende rol op.

Het is altijd belangrijk dat je een heel bewuste keuze maakt. Zorg dus dat je genoeg goede informatie hebt, zodat je weet waarvoor je kiest. Voor het geval van de coronavaccins kan je heel wat informatie vinden op de website van WAT WAT.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.