Heb ik rechten als pleegkind?

Zeker!

Pleegjongere of niet, élke jongere heeft bepaalde rechten. Op de website van WAT WAT vind je daarover heel wat informatie.

En er bestaat ook het 'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’. Meer informatie over kinderrechten kan je vinden op de website van het Kinderrechtencommissariaat en de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Als pleegjongere heb je nog enkele speciale rechten. Die vertellen:

  • wat jij mag en niet mag binnen pleegzorg,
  • wat anderen moeten doen binnen pleegzorg.

Er zijn drie basisregels:

  • Jij staat centraal. Hulpverleners, pleegouders en ouders moeten altijd doen wat voor jou het beste is.
  • Je moet bekwaam zijn om je rechten te gebruiken.
  • Alle pleegkinderen hebben dezelfde rechten. Ze mogen niet anders behandeld worden omdat ze een jongen of een meisje zijn, een andere taal spreken, een andere cultuur of godsdienst hebben of een beperking hebben.

Wil je weten welke rechten je hebt als pleegkind? Lees dan het artikel Wat zijn mijn rechten?

Heb je het gevoel dat je als (pleeg)kind niet juist behandeld wordt? Dan kan je een klacht indienen. Op de website van Pleegzorg Vlaanderen kan je lezen hoe je dat kan doen.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.