Heb ik rechten als pleegkind?

Zeker!

Jouw rechten vertellen:

  • wat jij mag en niet mag binnen pleegzorg,
  • wat anderen moeten doen binnen pleegzorg.

Er zijn drie basisregels:

  • Jij staat centraal. Hulpverleners, pleegouders en ouders moeten altijd doen wat voor jou het beste is.
  • Je moet bekwaam zijn om je rechten te gebruiken.
  • Alle pleegkinderen hebben dezelfde rechten. Ze mogen niet anders behandeld worden omdat ze een jongen of een meisje zijn, een andere taal spreken, een andere cultuur of godsdienst hebben of een beperking hebben.

En natuurlijk bestaat er ook het 'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’. Meer informatie over kinderrechten kan je vinden op de website van het Kinderrechtencommissariaat en de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Heb je het gevoel dat je als (pleeg)kind die correct behandeld wordt? Dan kan je een klacht indienen. Op de website van Pleegzorg Vlaanderen kan je nalezen hoe je dat kan doen.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.