Wie beslist dat ik naar een pleeggezin moet?

Soms zoeken je ouders zelf hulp, omdat het moeilijk loopt in hun leven en ze het beter vinden dat jij even in een ander gezin woont.

Ook een jeugdrechter kan beslissen dat je beter in een pleeggezin woont. Meestal zijn er dan eerst andere oplossingen geprobeerd, zoals hulp voor je ouders bij de opvoeding.

Jouw mening is altijd belangrijk. In een pleeggezin wonen is voor niemand makkelijk: niet voor jou, maar ook niet voor je ouders en zelfs niet voor je pleegouders.


Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.