Wat is een consulent bij de jeugdrechtbank?

Als de jeugdrechter jou in een pleeggezin geplaatst heeft, krijg je een vaste consulent gerechtelijke jeugdhulp. Die consulent wil jou en je ouders zo goed mogelijk helpen. Daarom stelt hij veel vragen om jouw situatie zo goed mogelijk te leren kennen. Elk jaar bekijkt de consulent met jou of je nog de juiste hulp krijgt.

Je kan ook zelf vragen stellen aan je consulent. Hij/zij kan je vertellen hoe de jeugdrechtbank en de gerechtelijke jeugdhulp werken. Je kan altijd bij hem/haar terecht als je vragen of problemen hebt.

  • De consulent zoekt oplossingen die goed zijn voor jou, je ouders en je pleegouders.
  • De consulent geeft daarover advies aan de jeugdrechter, die uiteindelijk een beslissing neemt.
  • Een consulent werkt bij de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening.

Ben je op zoek naar meer informatie over consulenten en de jeugdrechtbank? Lees dan de brochure 'Jij en de jeugdrechtbank'.

Brochure Jeugdrechtbank Nieuw

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.