Kan ik leefloon aanvragen als ik in een pleeggezin woon?

Je kan een leefloon vragen als je in je pleeggezin blijft wonen. Het OCMW beslist of je daar recht op hebt.

Meer informatie over de voorwaarden en procedure vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.