Mogen mijn (pleeg)ouders foto’s van mij delen?

  • Kan je uit de foto (en eventueel de bijhorende tekst) niet afleiden dat je een pleegkind bent?

Dan mogen jouw (pleeg)ouders de foto delen, maar enkel als jij daar toestemming voor geeft. Als ze een foto van jou gebruiken op een manier waar jij het niet mee eens bent, kan je hen vragen om die te verwijderen. Bij conflict kan een jeugdadvocaat jou hierin bijstaan.

  • Kan je uit de foto (en eventueel de bijhorende tekst) wel afleiden dat jij een pleegkind bent?

Als je door een jeugdrechter bent geplaatst, mag je niet herkenbaar in beeld worden gebracht als daaruit (of uit de bijhorende tekst) blijkt dat je een pleegkind bent. Als je (pleeg)ouders dat toch doen, overtreden ze de wet.

Bij een vrijwillige plaatsing ben jij zelf degene die bepaalt of je (pleeg)ouders mogen vermelden dat je een pleegkind bent.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.