Hoe lang kan ik in een pleeggezin wonen?

Zolang dat voor jou de beste oplossing is. Soms is dat tot je meerderjarig bent, dus tot je 18 jaar wordt. Ook daarna kan je nog in je pleeggezin blijven wonen, tot maximum 25 jaar. Dat heet ‘voortgezette hulp. Je pleegouders en de dienst voor pleegzorg moeten wel akkoord gaan.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.