Wat mag ik zelf beslissen?

Je hulpverleners, pleegouders en ouders moeten altijd doen wat voor jou het beste is.

Het burgerlijk wetboek zegt dat kinderen jonger dan 18 jaar niet zelf mogen beslissen. Minderjarigen zouden de gevolgen van hun beslissingen niet kunnen inschatten. Daarom beslissen ouders voor hen.

Toch zijn er uitzonderingen. Bekwame minderjarigen kunnen bepaalde beslissingen zelf nemen. Dit staat beschreven in de Wet betreffende de rechten van de patiënt en in het Decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’.

Helpt dit antwoord jou?

Vraag meer over dit onderwerp.