26 February 2021

Vaccins en pleegzorg

Je hebt het waarschijnlijk al gezien of gehoord: meer en meer mensen krijgen het vaccin tegen het coronavirus. En misschien heb jij je al afgevraagd wie voor jou als pleegjongere beslist of je gevaccineerd wordt. We zetten de algemene regels voor vrijwillige vaccinaties nog even op een rijtje.

Wie beslist?

Eerst en vooral wordt er gekeken of jij als jongere zelf in staat bent om te oordelen over jouw gezondheid en over wat goed voor jou is. In dit geval is het een dokter die dat beslist.

Als jouw dokter vindt dat jij in staat is om te beslissen of dat je daarvoor genoeg ondersteund wordt, mag jij dus zelf kiezen of je gevaccineerd wil worden.

Als de dokter vindt dat jij NIET zelf kan beslissen, dan hebben je ouders of de voogd het recht om te kiezen of je gevaccineerd wordt.

  • Als het onderwerp ter sprake komt in het pleeggezin zonder dat er hierover afspraken zijn met de ouders, kaart men dat aan bij de begeleider van de dienst pleegzorg, zodat die het gesprek op gang kan brengen. Mogelijk passen jullie samen de afsprakennota aan. De begeleider neemt een bemiddelende rol op.
  • Geraken jullie er niet uit, dan kunnen zowel de ouders als de pleegouders de rechtbank inschakelen. Voor pleegzorgplaatsingen door de jeugdrechtbank, kan de jeugdrechter beslissen over de vaccinatie. In de andere gevallen moet men naar de familierechtbank stappen, die dan de knoop doorhakt.

Het is altijd belangrijk dat je een heel bewuste keuze maakt. Zorg dus dat je genoeg goede informatie hebt, zodat je weet waarvoor je kiest. Voor het geval van de coronavaccins kan je heel wat informatie vinden op de website van WAT WAT.

Een uitzondering

Als je pleegzorg combineert met een verblijf in een erkende voorziening, kan je in de voorziening preventief een vaccinatie krijgen. Dat gebeurt dan volgens de regels van de Vlaamse Regering. Die kan je lezen op www.laatjevaccineren.be.

COVID-19-vaccins

Is het coronavaccin veilig? Wanneer kunnen jongeren het vaccin krijgen? Hoe werkt het coronavaccin? We zitten allemaal met veel vragen. Op de website van WAT WAT kan je alle antwoorden op die vragen vinden.