30 March 2020

Oei, corona! Wat nu?

Het coronavirus (Covid-19) is weer aan een grote opmars bezig. De Veiligheidsraad heeft daarom enkele nieuwe maatregelen genomen. Ook voor de jeugdhulp schakelen we vanaf 2 november een niveau hoger in de strijd tegen het virus.

Wat mag ik nu wel of niet doen?

Ben jij het overzicht kwijt van er wel of niet kan? Dat is heel begrijpelijk! Want er zijn veel maatregelen die snel veranderen.

De website van WAT WAT geeft een heel duidelijk overzicht van alle huidige maatregelen. Je leest er onder andere wat er verandert op school, hoe het zit met sporten en hoe je veilig kan afspreken met vrienden.

Wat betekent dit voor Pleegzorg?

Begeleiding

Digitale begeleidingsgesprekken worden de norm. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan een fysieke begeleiding georganiseerd worden. Daarbij houden we ons strikt aan de algemene veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen.

Bezoek

Beperkt bezoek blijft mogelijk.

Bezoek van ouders of de belangrijkste personen van kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, kunnen blijven doorgaan. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, zullen dat de komende weken ook kunnen blijven doen. De ouders van het pleegkind behoren tot de bubbel van het kind.

Bezoeken vinden zo veel mogelijk plaats in de buitenlucht of bij de pleegzorgdienst. Daarbij respecteren we altijd de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.

Groepsgesprekken, vormingen en infosessies

Groepscontacten vinden zo veel mogelijk digitaal plaats. Enkel wanneer dat niet anders kan, kan een fysiek groepsmoment georganiseerd worden. Daarbij respecteren we de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra waakzaam met risicogroepen.

Veiligheidsmaatregelen

Als er een fysiek contact georganiseerd wordt, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk.
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen.
  • We zijn extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren.
2020 11 2 Pleegzorg Fase4